孔雀东南飞

[两汉] 汉乐府

原文 译文 拼音版

kǒngquèdōngnánfēipáihuái

shísānnéngzhīshíxuécáishídànkōnghóushíliùsòngshīshūshíwèijūnxīnzhōngchángbēijūnwèishǒujiéqíngjiànqièliúkōngfángxiāngjiànchángmíngzhīsānduànrénxiánchífēiwèizhīzuòchíjūnjiānánwèiqièkān使shǐliúsuǒshī便biànbáigōngshíxiāngqiǎnguī

wénzhītángshàngāérbáoxiāngxìngjiétóngzhěnhuángquángòngwèiyǒugòngshìèrsānniánshǐěrwèiwèijiǔxíngpiānxiézhìhòu

āwèinǎitàijiédòngzhuānyóujiǔ怀huái忿fènyóudōngjiāyǒuxiánmíngqínluóliánāwèiqiú便biànqiǎnzhīqiǎnshènliú

zhǎngguìgàowéiājīnruòqiǎnzhōnglǎo

āwénzhīchuíchuáng便biànxiǎozisuǒwèigǎnzhùshīēnhuìxiāngcóng

shēngzàibàiháiyánwèixīngěngyànnéngqīngyǒuāqīngdànzànháijiājīnqiěbàojiǔdāngguīháiháixiāngyíngxiàxīnshènwéi

xīnwèizhòngfēnyúnwǎngchūyángsuìxièjiāláiguìménfèngshìxúngōnglǎojìnzhǐgǎnzhuānzhòuqínzuòlíngpīngyíngxīnwèiyánzuìguògōngyǎngēnrénggèngbèiqiǎnyánláiháiqièyǒuxiùyāowēiruíshēngguānghóngluódòuzhàngjiǎochuíxiāngnángxiāngliánliùshí绿qīngshéngzhǒngzhǒngzàizhōngrénjiànyínghòurénliúdàizuòshījīnhuìyīnshíshíwèiānwèijiǔjiǔxiāngwàng

míngwàishǔxīnyánzhuāngzhexiùjiāqúnshìshìtōngxiàniètóushàngdàimàoguāngyāoruòliúwáněrzhemíngyuèdāngzhǐxuēcōnggēnkǒuhánzhūdānxiānxiānzuòjīngmiàoshìshuāng

shàngtángbàiāāzhǐzuòérshíshēngxiǎochūběnjiàoxùnjiānkuìguìjiāzishòuqiánduōkān使shǐjīnháijiāniànláojiāquèxiǎobiélèiluòliánzhūzixīnchūláishíxiǎoshǐchuángjīnbèiqiǎnxiǎozhǎngqínxīnyǎnggōnglǎohǎoxiāngjiāngchūxiàjiǔxiāngwàngchūméndēngchēluòbǎixíng

zàiqiánxīnchēzàihòuyǐnyǐndiāndiānhuìdàokǒuxiàchēzhōngtóugòngěrshìxiāngqīngqiězànháijiājīnqiějiǔdāngháiguīshìtiānxiāng

xīnwèigǎnjūn怀huáijūnruòjiànjiǔwàngjūnláijūndāngzuòpánshíqièdāngzuòwěiwěirènpánshízhuǎnyǒuqīnxiōngxìngxíngbàoléikǒngrènjiān怀huáishǒuzhǎngláoláoèrqíngtóng

ménshàngjiātángjìn退tuìyánāzhǎngziguīshísānjiàozhīshínéngcáishídànkōnghóushíliùzhīshíqiǎnjiàwèiyánshìwéijīnzuìguòyíngérguīlánzhīcánāérshízuìguòābēicuī

háijiāshíxiànlìngqiǎnméiláiyúnyǒusānlángyǎotiǎoshìshuāngniánshǐshíjiǔ便biànyánduōlìngcái

āwèiāyīngzhī

āhánlèilánzhīchūháishíjiàndīngníngjiéshìbiéjīnwéiqíngkǒngshìfēiduànláixìngèngwèizhī

ābáiméirénpínjiànyǒushǐshìháijiāménkānrénlìnglángjūnxìng广guǎngwènxùn便biànxiāngméirénshùxúnqiǎnchéngqǐngháishuōyǒulánjiāchéngyǒuhuànguānyúnyǒulángjiāowèiyǒuhūnqiǎnchéngwèiméirénzhǔbáotōngyánzhíshuōtàishǒujiāyǒulìnglángjūnjiéqiǎnláiguìmén

āxièméirénzixiānyǒushìlǎolǎogǎnyán

āxiōngwénzhīchàngránxīnzhōngfányánwèiāmèizuòliàngxiānjiàhòujiàlángjūnfǒutàitiānróngshēnjiàlángwǎngyún

lánzhīyǎngtóushíxiōngyánxièjiāshì婿zhōngdàoháixiōngménchùfēnshìxiōngrènzhuānsuīyàohuìyǒngyuándēngxiāng便biànzuòhūnyīn

méirénxiàchuángnuònuòěrěrháibáijūnxiàguānfèng使shǐmìngyántányǒuyuánjūnwénzhīxīnzhōnghuānshìkāishū便biànyuènèiliùzhèngxiāngyīngliángsānshíjīnèrshíqīngchénghūnjiāozhuāngshùluòyúnqīngquèbáifǎngjiǎolóngzifānēsuífēngzhuǎnjīnchēzuòlúnzhízhúqīngcōngliújīnlòuānqiánsānbǎiwànjiēyòngqīng穿chuāncǎisānbǎijiāo广guǎngshìguīzhēncóngrénbǎidēngjùnmén

āwèiāshìjūnshūmíngláiyíngzuòshanglìngshì

āshēngshǒujīnyǎnkǒulèiluò便biànxièliúchūzhìqiánchuāngxiàzuǒshǒuchídāochǐyòushǒuzhílíngluócháochéngxiùjiāqúnwǎnchéngdānluóshānànànmíngchóuchūmén

wénbiànyīnqiújiǎzànguīwèizhìèrsāncuīcángbēiāixīnshíshēngnièxiàngféngyíngchàngrányáoxiāngwàngzhīshìrénláishǒupāiānjiētàn使shǐxīnshāngjūnbiéhòurénshìliàngguǒxiānyuànyòufēijūnsuǒxiángyǒuqīnjiānxiōngyīngrénjūnháisuǒwàng

wèixīnqīnggāoqiānpánshífāngqiěhòuqiānniánwěishírèn便biànzuòdànjiānqīngdāngshèngguìxiànghuángquán

xīnwèichūyántóngshìbèijūněrqièránhuángquánxiàxiāngjiànwéijīnyánzhíshǒufēndàoháijiāménshēngrénzuòbiéhènhènlùnniànshìjiānqiānwànquán

háijiāshàngtángbàiājīnfēnghánhánfēngcuīshùyánshuāngjiétínglánérjīnmíngmínglìngzàihòudānzuòliángyuànguǐshénmìngnánshānshíkāngqiězhí

āwénzhīlínglèiyīngshēngluòshìjiāzishìhuàntáishènwèiguìjiànqīngbáodōngjiāyǒuxiányǎotiǎoyànchéngguōāwèiqiú便biànzàidàn

zàibàiháizhǎngtànkōngfángzhōngzuònǎiěrzhuǎntóuxiàngjiànjiànchóujiān

niúxīnqīngyǎnyǎnhuánghūnhòuréndìngchūmìngjuéjīnhúnshīzhǎngliúlǎnqúntuōshēnqīngchí

wénshìxīnzhīzhǎngbiépáihuáitíngshùxiàguàdōngnánzhī

liǎngjiāqiúzàngzànghuáshānbàngdōng西zhísōngbǎizuǒyòuzhǒngtóngzhīzhīxiānggàixiāngjiāotōngzhōngyǒushuāngfēiniǎomíngwèiyuānyāngyǎngtóuxiāngxiàngmínggèngxíngrénzhùtīngguǎfǎnghuángduōxièhòushìrénjièzhīshènwàng

小提示:汉乐府孔雀东南飞拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

  • 评析
  • 赏析
  • 创作背景

《孔雀东南飞》是中国古代汉族文学史上最早的一首长篇叙事诗,中国古代最优秀的民间叙事诗,也是古代汉民族最长的叙事诗。作为汉乐府叙事诗发展的高峰,也是中国文学史上现实主义诗歌发展中的重要标志。它原名为《古诗为焦仲卿妻作》,最早见于《玉台新咏》,作者不详,是以真人真事为基础创作的。全诗三百五十七句,共一千七百八十五个字,沈归愚称为「古今第一首长诗」,与《木兰辞》并称「乐府双璧」,乐府双壁加上唐代韦庄的《秦妇吟》又被并称为「乐府三绝」。

汉乐府

汉乐府

汉族民歌音乐。乐府初设于秦,是当时“少府”下辖的一个专门管理乐舞演唱教习的机构。公元前112年,正式成立于西汉汉武帝时期。它...

汉乐府的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词