奉送朱渭叟明府内擢兵部尚书郎

[] 彭孙贻

原文 拼音版

chìxiàndōngfēngwénchāngyòulièchéng

tiānhuíláng宿zhuǎnjìnghǎichéng

zi西chāngyàncháoduānshēng

dāngniánchūzhìjǐnháowèishéng

pángtǒnglóngménjùnyīng

jǐnrénpíngxiàzhūyǐnhánbīng

diāozhàijīnyóushénshūjiāngkùnshèng

zhìzūnyōukòudàojiāchūjīnzēng

wèijiànbīngnéngháisuìjiàndēng

jiāoyóurènjiànluànpínréng

jìnfēizhēyuánjiédèng

zhòngláihuānlǎodòngqìngshēnpéng

bāngzhèngqiánzhùzhuīfēngshàngzhēng

qiānyúnmínshīyuēwèigōng

ěrfānglùnkuǎnshuāngxiáolìnmiǎn

tóngshítuījiǎxíngxiāngsūnhóng

wànggāoguīxīnzhéyīng

zànyānpéngzhàoxiāngsòngyuèhángcéng

tiānshānhéngzhèzhāngjiāngténg

ménshēngzhuīzhípèixuézhězǒudāndēng

qīnjiǔjūnzhìyīng

táozhìchuánhuǒkuìyuándēng

zhòngrénhòujiāzhīguóshìchēng

piànyánjīnwèiguìjiàézēng

duǎnnánpānpéifēngmànshàngpéng

cùnxīnkōnglěiluòdàoguǎshīchéng

yuánxiànpínqióngxiàngxiāngbìngmàolíng

xiāohànqiàoshǒuyúnníng

小提示:彭孙贻奉送朱渭叟明府内擢兵部尚书郎拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

彭孙贻

彭孙贻(明末清初学者)

彭孙贻(1615~1673年),字仲谋,一字羿仁,号茗斋,自称管葛山人,浙江海盐武原镇(今浙江海盐市)人。明末清初学者,彭孙遹从兄...

彭孙贻的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词