天台智者大师画赞

[] 颜真卿

原文 拼音版

tiāntáishīxìngchénmíngzhìhuáróngrén

suíyánghuángchóngmíngyīnhàowèizhìzhěchéngjìngshēn

shīchūyùnlíngpíncǎiyānkōngguāngzhàolín

yáoméishùnruòchūnchánhuìbēizhìyánshēn

zhǎngshāqiánhóngshìdìngguāngshìmíng

huǎngdēngshānlínhǎishàngzhǐjiālánshēnshì

dōngqiúzhēnzhìtónglíngjiùtīng

宿mìngtōngbiànàixuántuóluóhuásānmèi

cháng西miànhuàzàidōngzàiguānchǎnxuánfēng

yǎnzhìchánméngliángchénjiùjiēyǎngchóng

suìtiāntáihuádǐngzhōngyīnjiàndìngguāngmèng

jiàngzhìwèixióngsēngkāidàojīnggǎntōng

yòuyǒushèngxiánchuízhǐshípíngguóqīngmíng

shúliángbǎizhōngfàngshēngjiǎngliúshuǐ

hòuzhǔsāndòngtíngqǐngwèijièzi

yánghuángshìzhènlínjiāngjīnchéngshuōhuìqiúzhìzhǐ

xiānghuǒshìnǎi西xuánzhǔgōngtīngzhòngqiān

jiànjīngshěmíngquánhénggènwànjiēbǐngyuán

yánghuángqǐnghuíchuánfēichánzhìqiúhóngxuān

suìzhejìngmíngjīngchuányīnlìngliǔcānxuán

西chíxiàngwèishīyīndōngháisuìchūzhì

bànshānshāméndiānéqīngqūnxúnzhàntāo

zhǐguānshīmíngyuánqīnshìzuǒhóngmén

èrwēiguàndǐngsòngshīyántóngbǐngwénlóngshùzūn

jīngmiàojiānshēngsūn广guǎngshùjiàogānkūn

xiězhàosuíxíngshūhǎocúnyuángōngzhāndūn

zànshùtǎolùnshù亿zàichuíhòukūn

小提示:颜真卿天台智者大师画赞拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

颜真卿

颜真卿(唐朝名臣、楷书四大家之一)

颜真卿(709年-784年8月23日),字清臣,小名羡门子,别号应方,京兆万年(今陕西省西安市)人,祖籍琅玡临沂(今山东省临沂市)...

颜真卿的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词