太庙瑞芝颂

[] 王炎

原文 拼音版

sòngshàotiānmìnglièshèngzhòngguāng

shījiāng

shǎohǎishēngqìngyuán

yuānmiànnántiān

qīngmiàozhīchéngruì

mànmànhuádānyíng

fěigēnzhífěiróng

róngchūnérshēng

ruìwéizōngxián

shénsūnzhìxiào

yǒukāixiānchǎnxiángtuízhǐ

xiàowéishénmíngtōng

wènānqǐnméncóng

juéwèi寿shòuyōngyōngzàigōng

zhīqìngcháoyōutóng

làiěrgāoniányuēlèi

bānjuéchényuēzhù

sāngōngwànxìng

wéigāomiàozhōngxìngxūn

shénsuǒchuánzhīsūn

zhònghuázhīduàn寿shòukāngzhīrén

níngshénchōngjuànqín

qúnshǔwàngtiānyuánzi

shèngxùnqiānzhuānměi

zhǔchàngfěibǐngxīnzhuāng

fèngzhòngwéimèihuáng

chóngshàngxiánxīngōng

jǐnbìnwěihuángshìchéng

chóuwànwēiwèimíngdāng

huángshì

mínréntiānjiànjuéchéng

duìyuèzàishàngzōngzhīlíng

kuàngruìzuòxīn

zàishàoxìngzhīchángzàizhuó

rénhuángyīnghuángèrzhīshì

céngsūnzhīxiào

shòushìzhēnchǒngsuíguó

zhùzhīwàn寿shòu

yòushēnzhīzisūnqiān亿

yǒuyǒuruìyǐnxiǎn

jīnshǐshǐjiānglóushū

huángxīnjuéchū

小提示:王炎太庙瑞芝颂拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

王炎

王炎

王炎(1137——1218)字晦叔,一字晦仲,号双溪,婺源(今属江西)人。

王炎的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词